نظام مهندسی پیشگام ساختمان سازی ایمن

نظام مهندسی پیشگام ساختمان سازی ایمن در استان گلستان باشد

میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان گفت: نظام مهندسی ساختمان استان با رعایت موارد ایمنی و ترغیب سازندگان شخصی و پیمانکاری به رعایت همه قوانین، باید پیشگام سخت و ساز ایمن در استان گلستان باشد.

وی روز پنجشنبه در جلسه‌ با کمیته‌های فنی نظام مهندسی ساختمان گلستان اظهار داشت: نظام مهندسی گلستان اقدامات موثری در رعایت مبحث ۱۹ ساختمان و الگوی رعایت مصرف انرژی داشته که از جمله آنها می توان به نظارت بیشتر بر استفاده از عایق های پوششی مناسب، سیستم های روشنایی در حوزه رعایت الگوی مصرف و صرفه جوئی اشاره کرد.

در مبحث ۱۹ مقررات ملی، ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان تعیین می‌شود. برای این منظور، روش‌های طرح، محاسبه و اصول کلی اجرای عایق کاری حرارتی پوسته خارجی، سیستم‌های تاسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تامین آب گرم مصرفی، و الزامات طراحی سیستم روشنایی الکتریکی در ساختمان‌ها، برای بهینه‌سازی مصرف انرژی مشخص می‌شود.